deennl

Projecten

2 GEA Monoboxen bij Veehouderijbedrijf Busscher in Fleringen

De familie Busscher gaat dit voorjaar beginnen met de sloop van de huidige melkstal en tanklokaal. Hierdoor kan de huidige ligboxenstal uitgebreid worden.

Er wordt een ruimte gebouwd waarin plaats is voor twee GEA Monoboxen met een wisselruimte.
De koeien kunnen gesepareerd worden naar een naastgelegen strohok.

Tijdens de verbouwing worden de koeien gemolken met de twee GEA melkrobots die in noodopstelling zijn gezet.
In dit najaar hoopt men de complete verbouwing gereed te hebben.