deennl

Projecten

2 GEA Monoboxen voor Mts. ten Winkel te Tubbergen

In de loop van dit jaar zal er begonnen worden met de bouw van een robotruimte aan de voorzijde van de ligboxenstal.

Er komen hier 2 GEA monoboxen te staan met de koppen naar elkaar. Zo kan men de koeien tussen de robots door achterlangs separeren.
Links van de robots komt een wachtruimte met splitentree en rechts van de robots komt een strohok.

Foto's volgen te zijner tijd!