deennl

Bauer-Distrimex mestscheiding

Bauer-Distrimex mestscheiding.

Mestscheiding is kostenbesparing!
Om te voldoen aan de gebruiksnormen moeten veel agrarische bedrijven mest afvoeren. Een manier om de hoeveelheid af te voeren mest te beperken is mestscheiding. Voor ieder bedrijf met eigen grond of afzetmogelijkheden voor mest in de directe omgeving is mestscheiding lonend.

Uitrekenen:
Om voor uw bedrijf te bepalen in hoeverre mestscheiding rendement heeft, zijn er inmiddels rekenmodellen ontwikkeld door Wageningen Universiteit. Deze zijn te vinden op de website “Koeien en Kansen” www.koeienenkansen.nl onder mestscheidingswijzer.

Kenmerken vloeibare fractie:

- Mestvolume wordt verkleind met 15 – 30%.
- Kleinere opslagvolumes en lagere transportkosten.
- Mixen voor het aanwenden is niet meer nodig.
- Lager verlies van nitrogeen (NH3, CH4, N2O) tijdens opslag door scheiding van vaste delen en carbon.
- Aanzienlijke reukvermindering.
- Nauwkeurige analyse mogelijk, daardoor is een optimaal tijdstip van afvoer/aanwending te bepalen.
- Minimaliseren van schade aan gewassen door snelle bodeminfiltratie, voedingstoffen snel opneembaar.
- Smakelijk gras.
- Makkelijker en nauwkeuriger aan te wenden.
- Lager energieverbruik voor pompen en transport.
- Aanzienlijk minder onkruidzaden in de vloeibare fractie.

Kenmerken dikke fractie:

- Dikke fractie is stapelbaar.
- Zelfcomposterend, reukloos.
- Hoog drogestof gehaalte maakt makkelijke opslag mogelijk.
- Verbetering van de bodemstructuur en hogere humuswaarde.
- Door het drogestofgehalte van 30% is composteren in open lucht mogelijk.
- Ook buiten primaire landbouw toepasbaar.
- Eenvoudig te transporteren.
- Onder bepaalde omstandigheden bruikbaar als ligboxbedekking.

Waarom de Bauer mestscheider?

- Laagste kostprijs.
- Bewezen lange standtijd.
- Installatie, service, onderhoudt en advies door ervaren mensen.
- Passende installatie naar uw wensen.
- Zowel mobiel als vaste opstelling mogelijk.


Voor meer informatie over de Bauer mestscheider stuur een e-mail naar Gebr. Ezendam BV:
info@ezendam.info

Of bel Dinand Kemper (0655794919) of Edwin Markink (0615899571) van de afdeling verkoop.