deennl

Afgeleverd

Rijenstrooier op GPS

Geleverd aan kwaliteits boomkwekerij Liwardi te Nispen

Als aanvulling op de GlobusTrac PT2000 is de kunstmest rijenstrooier op GPS ontwikkeld.
Voordat er geplant werd bij boomkwekerij Liwardi hebben ze door Agrometius bodemonderzoeken laten doen, uit deze bodemonderzoeken zijn verschillende taakkaarten ontstaan.
d.m.v. deze taakkaarten kunnen ze via GPS de bemesting aanpassen. Gebr. Ezendam BV heeft hiervoor een rijenstrooier ontwikkeld waarmee met 3 secties onafhankelijk variabele afgifte geregeld kan worden.

Bekijk ook