deennl

Nieuws

Subsidie voor investeringen in mestbewerkingsinstallaties

Vanuit de regeling GLB-Inkomenssteun kunnen landbouwers vanaf 1 maart weer subsidie aanvragen voor verschillende innovatieve en duurzame investeringen.

Nieuw in 2014 is de subsidie Investeringen in Mestbewerkingsinstallaties.

De staatssecretaris wil met deze subsidie bijdragen aan de mestverwerkingsopgave van alle sectoren in de landbouw.
Investeringen in Bauer mestscheidingsinstallaties (scheiding met schroefvijzelpers) komen ook in aanmerking voor deze subsidie.

Belangrijkste voorwaarden:

• De machines of installaties mogen ten hoogste de hoeveelheid mest bewerken die op de eigen onderneming is geproduceerd in het kalenderjaar voorafgaand aan de aanvraag.
• Ten minste 60% van de stikstof in de te bewerken mest wordt toegepast op landbouwgronden die bij de eigen onderneming in gebruik zijn.

Hoogte subsidie:

Er is € 5.000.000,– beschikbaar.
De subsidie bedraagt 25% van de subsidiale kosten, die minimaal €20.000,– bedragen.
Het totale subsidiebedrag per aanvraag is gemaximaliseerd op € 50.000,–.

De subsidiabele kosten bestaan uit de te installeren apparatuur, installaties of machines waarvan de aanvrager de eerste gebruiker is, inclusief de kosten voor montage en noodzakelijk materiaal.

De regeling zal worden opengesteld van 1 maart tot en met 31 maart 2014.
Wilt u meer weten over de subsidieregelingen, neem dan contact op met uw boekhouder.
Informeer bij ons naar de mogelijkheden voor de Bauer mestscheider en
vraag vrijblijvend een offerte aan of neem contact met ons op.

Voor informatie: Gebr. Ezendam B.V. Veehouderijtechniek
Dinand Kemper (0655794919) of Edwin Markink (0615899571).

Bekijk ook