deennl

Nieuws

De bemestingsmachine

Het gebruik van dierlijke mest in de boomkwekerij sector.

Er zijn in delen van Oost-Nederland grote oppervlakten grond in gebruik door de boomkwekerij sector. De gekweekte planten hebben bemesting nodig. Tot op heden worden deze planten uitsluitend bemest met kunstmest aangezien het eenvoudig te verdelen is tussen de rijen culturen. Dit kan binnenkort ook met dierlijke mest!

Gebr. Ezendam BV heeft een machine ontwikkeld om een groot deel van het mestoverschot van (Oost) Nederland uit te kunnen rijden op de, in de buurt liggende, percelen van de boomkwekers.

De dierlijke mest vervangt voor het grootste deel de kunstmest gift in de boomkwekerij, wat een aanzienlijke reductie van de kunstmest gift betekent. De dierlijke mest werkt daarnaast zeer gunstig voor het bodemleven in de kwekerijen. Ook worden de trasport bewegingen richting Noord Nederland veel minder.

Bij de ontwikkeling van deze bemestingsmachine voor de boomkwekerij is veelal geluisterd naar de diverse specifieke wensen van de kwekers.

De eerste door Gebr. Ezendam BV ontwikkelde mestmachine wordt op dit moment (af)gebouwd en getest.

Bekijk ook